Tjenestegrupper
Kvinner i tjeneste for Gud

Jesinter og Ingrid har en visjon om at Women`s Ministry skal være et miljø for kvinner som vil tjene Gud med sine talenter. Det betyr at alle er velkommen til å engasjere seg i Women`s Ministry!

Det kan være flere kvinner i hver gruppe, men her gruppe har en leder. Ta kontakt med Jesinter og Ingrid hvis du vil melde deg på en av gruppene.

Det er sju tjenestegrupper man kan engasjere seg i:

Kjøkkengruppe

Dekke bord til spleisefrokost

Flinke damer som hjelper til med frokosten på kvinnemøtene.

Bønnegruppe

Kvinner som ber

Damer som samles og ber for kvinner og kvinnesaker.

Omsorgstjeneste

Bedøkstjeneste

Damer som brenner for å være aktiv i besøkstjeneste.

Misjonsgruppen

Gaver til misjonsprosjekter

Damer som er interessert i misjon og finner saker som Women`s Ministry kan støtte med pengegaver.

Lovsangs gruppen

Sang og musikke

Damer som leder lovsangen på kvinnemøtene.

Evangelistgruppen

Vinne andre

Damer som brenner for å vinne andre kvinner i nærmiljøet for Jesus.

Aktivitetsgruppa

Strikke kafè

For damer med strikke-hekle-dilla! Det strikkes bl.a lappetepper for salg/utlodning til inntekt for barne -og ungdomsarbeidet på Betel.