Møtetider
Dato og tema for kvinnemøtene

Dato og tema for kvinnemøtene

2019

Vi starter alltid med spleisefrokost kl 10:00
Undervisning starter kl 11:00

24. august kl. 10.00-12:00 - Tema Bønn
21. september kl. 10.00-12:00
12. oktober  kl. 10.00-12:00
16. november kl. 10.00-12:00
7.desember kl. 10.00-12:00 

Oppstart høst 2019


Hjertelig velkommen til første møte for høsten 2019! Og flere følger!