Undervisning
av Ingrid Greta Lauvås

"Jeg holder på å miste troen på Gud, kjærligheten og alt annet!"

Enkelte ganger kan det være lett å miste all tro på det som er godt i verden, når man ser all elendigheten som finnes. Rundt halvparten av alle ekteskap ender opp i skilsmisse.
Har vi mennesker blitt kyniske når det kommer til kjærlighet?
Kan man miste sin tro på Gud?

Hvordan få gjenopprettet tiltroen etter at det har vært store skuffelser?

Tema i dag er «Jeg holder på å miste troen på Gud, kjærligheten og alt annet!» Hva mener jeg med alt annet? Jo, for eksempel kan vi miste troen på oss selv, menneskeheten, regjeringen, politikerne, skolesystemet, helsevesenet, familiestrukturen, eller Kirken/menigheten, osv.

Det er så mange ting som vakler og vi føler at det ikke er noe vi kan stole fullt og helt på. Men de som forventer at religion, regjering, skolesystem, eller familien og menigheten skal gi dem evig lykke, de vil på ett tidspunkt bli meget skuffet.

Bibelen kaller for torner alt det som vokser opp og kveler troen (Matteus 13:22). Og dette verset gir to eksempler på hva tornene kan være: bekymring og rikdommens bedrag. Og jeg vil gi flere eksempler på torner i denne talen.

Bibelen sier også at «TROEN kommer av forkynnelsen av Guds Ord» Rom 10:17, og jeg tenker at TVILEN kommer av å høre løgner som gir oss negative tanker.

Platons sjelevenn-teori er en løgn ingen har sluppet unna med å høre, og mange tror at dette er sant.Teorien handler om at mennesket er delt i to, og disse to halvdelene går omkring på ulike kanter av verden. De blir lykkelige når disse to halvdelene finner hverandre, de er to sjeler som er forutbestemt til å være sammen.

Men jeg kan ikke leve etter en myte som denne, og forvente at en annen person skal gjøre meg hel. Vi må alle sørge for å være hele mennesker allerede mens vi er alene.

De som jakter på sin bedre halvdelen som skal utfylle dem, gjøre dem til et bedre menneske og gi dem evig lykke, vil bli skuffet når de møter de første prøvelsene i forholdet og i ekteskapet.

Vi kvinner kaller kanskje mannen for vår "bedre halvdel" fordi vi selv tillater oss å ha noen feil, men han får ikke lov til å ha noen feil...!?!

Hvis du ikke er hel når du står alene, da må du selv sørge for å vokse og gjøre hva som skal til for å bli fri det som gjør deg halv! Ta tak i det som plager deg: Komplekser, redsler, sorg, problemer fra fortiden, osv. Det er ikke din ektefelle eller kjæreste sin jobb å "fikse" deg.

Ja, Bibelen befaler mannen å være omsorgsfull ovenfor sin kone. Bare les 1.Peter 3:7 «Dere menn: Vis omtanke i samlivet med kvinnen, som er den svakere part. Vis henne ære, for sammen skal dere arve nåden og livet. Gjør dette, så ikke deres bønner blir hindret.»

Men ikke gi opp kjærligheten hvis din livssituasjon er slik nå, at din mann ikke er forståelsesfull med deg og dine indre problemer.

Ektefellen er en samarbeidspartner og en støttespiller for å dekke mange grunnleggende behov. Slik at vi kan leve godt sammen og føre fram en familie, og være lykkelige sammen. Men den eneste som kan gjøre deg hel på innsiden, lege dine sår og styrke dine svakheter er Jesus Kristus!

Visse bøker og filmer gir et feil bilde av hva ekteskapet er. Også dårlige forbilder i denne verden forkynner til oss at en partner skal være lik deg for at dere skal matche. Mannen din skal bringe deg opp og fram, underholde deg og gi deg en status. Han skal også være veltrent, sunn og moteriktig.

Men disse forventningene til en partner er ikke sunne å ha. Du vil bli skuffet når du møter de første prøvelsene i forholdet, og du får lyst til å gi opp og kaste mann og ekteskap ut av vinduet fordi ting ikke er perfekt eller slik du forventet.

Eksempler på negative tanker som gjør at du kan miste troen på Kjærligheten:
"Jeg føler meg ikke elsket", "Jeg elsker ham ikke som før", "Nå er livet bare en rutine, hvor er romansen og spenningen?"

Enslige og ungdommer kan miste troen på å finne kjærligheten når de tenker negative tanker som: "Det er bare de med det rette utseende som finner kjærligheten."

Jeg har også noen eksempler på negative opplevelser som kan få deg til å miste troen på kjærligheten: Hemmeligheter som skaper mistanker, mistillit, mangel på kommunikasjon, alkoholisme, narkotikamisbruk, pillemisbruk, spillavhengighet, usunn og bitter relasjon til svigerfamilie, barn fra tidligere forhold eller andre familiemedlemmer.

Dette er torner som kveler kjærligheten og terroriserer følelsene våre.

Vil Gud at vi skal gi opp kjærligheten?

I Bibelen står det i Heb 13:4 «La ekteskapet holdes i ære av alle, og la ektesengen bevares ren.»

I Guds Rike veier kjærlighet mer enn rikdom. Kjærligheten i et hus, i et ekteskap og i en familie, skal være større og sterkere enn drømmen om å bli rik.

Ordsp 17:1 "Bedre et stykke tørt brød med ro og fred enn et hus fullt av slakt med trette."

Hvis et hus et fullt av velstand (slakt = velstand), men det er mye trette og strid mellom de som bor der, da er det bedre med bare et stykke tørt brød (fattigdom), men ha ro og fred!

Hvis du ofrer familiefreden for å oppnå rikdom og et dyrt og flott hjem, du glemmer å pleie kjærligheten og dine barn, må du til slutt flytte inn i det flotte huset alene. Da er det heller Guds vilje at du bor i et enkelt hus, men har fred rundt deg og dyrker din familie og kjærligheten.

Lykke handler slett ikke om å ha alt det andre mener vi bør ha. Vi må finne ut hva familien trenger for å ha det bra sammen, og ta valg basert på dette. Lykke er ikke knyttet opp til hvor dyre klær du går i eller hvilken bil du kjører.

Heb 13:4 «La ikke kjærlighet til penger styre livet, men nøy dere med det dere har.»

For å gjøre barnet ditt lykkelig trenger du bare ta deg tid til å glede deg over de små tingene. Du gjør barnet ditt lykkelig også når du holder ut i trassalder og mas. Ikke forlat de som elsker deg, og som du elsker!

Gud er en ordens Gud. Han ordner opp der det er kaos. Når jorden var øde, mørk og tom, begynte han å skape lys, vakker natur og orden. Når problemer kommer må vi ordne opp. Livet handler om å løse problemer! Når jeg skal løse dem må jeg søke Guds hjelp og være sammen med mennesker som vet å gi meg gode råd.

Vi får troen på kjærligheten tilbake når vi hører Guds løfter til oss! Vi blir oppmuntret av å høre hva Gud kan gjøre for oss.

Les 1.Samuel 17: 4-24

v. 16 «Morgen og kveld kom filisteren fram. I førti dager bød han seg fram til kamp.»

Goliat truet og terroriserte israelittene i 40 dager. Både kongen og soldatene var livredde av truslene fra kjempen. Goliat hadde bombardert dem med negative ord hver morgen og kveld i 40 dager, så alle mistet troen på at noen kunne klare å seire over denne Goliat!

Mange opplever mer enn 40 intense dager med angrep av negative tanker om sin ektemann, om menigheten, om jobben eller foreldrerollen. Det får dem til å ønske å gi opp, vurdere både skilsmisse, si opp jobben og forlate Gud.

Hva gjorde David når han hørte truslene til Goliat? Han fokuserte på hva som var premien han skulle få hvis han stoppet kjeften på den kjempen!

v.25-27 «Den som feller ham, vil kongen gi stor rikdom og sin datter med, og hans slekt skal være fritatt for skatt i Israel.» David spurte de mennene som sto sammen med ham: «Hva var det han skulle få, den mannen som feller filisteren og tar en slik vanære bort fra Israel? ...»

Hva er f.eks løftet til den som "holder ekteskapet og lar ektesengen bevares ren"? Og hva er løftet til den som ikke lar "penger styre livet, men nøyer seg med det de har"?

Da må vi lese videre i Heb 13:5-6 «La ekteskapet holdes i ære av alle, og la ektesengen bevares ren... La ikke kjærlighet til penger styre livet, men nøy dere med det dere har. For Gud har sagt: Jeg svikter deg ikke og forlater deg ikke. Derfor kan vi tillitsfullt si: Herren er min hjelper, jeg frykter ikke. Hva kan mennesker gjøre meg?»

Premien er blant annet at familien får en spesiell atmosfære fordi Gud er der! Ekteskapet har en himmelsk duft fordi Guds sannhet er over mann & kone. Hjemmet har en garantert beskyttelse og fred, fordi Guds hånd hviler over dem, og de har ingenting å frykte.

Kan man miste sin tro på Gud?

Det er ikke mulig å gå seg en tur, og mens du går mister du plutselig troen din! Troen er ikke en gjenstand du bærer på. Og det fins ingen djevel eller menneske som har makt til å ta fra deg troen! Jesus sa «De skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd.» Joh 10:28. Det går ikke an å miste troen og bli en ikke-kristen over natta.

Men hvis du har urealistiske forventninger til at kristenlivet handler om at Gud skal gi deg rikdom, stoppe alle dine problemer på en og samme dag, og gi deg en sterk og frisk kropp som aldri blir syk, vil du bli skuffet når du møter de første hinder i kristenlivet. Og da kan din tro svikte, og du tar et valg om å enten holde deg fast eller slippe taket.

Eksempler på negative tanker som gjør at vi begynner å tvile: "Jeg opplever aldri noe overnaturlig", "Jeg får aldri konkrete bønnesvar", "Jeg sliter med å forstå når jeg leser i Bibelen", "Jeg faller i de samme synder om igjen", osv.

Vi kan også oppleve at mennesker rundt oss gjør oss motløse med sine kommentarer. De spør "hvorfor fortsetter du å tro når livet er så vanskelig?" Da kan vi begynne å tenke at vi kanskje bare skal gi opp? 

Markus 5:22-42. En mann som het Jairus hadde en dødssyk datter, og så døde hun og folk sa til ham: v. 35 «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?»

v.36 Men Jesus hørte det som ble sagt, og sa til Jairus: «Frykt ikke, bare tro

Alle mennesker tviler. Jeg har tvilt mange ganger. Både når jeg var i en tøff periode i livet som kristen, men også etter at jeg ble brennende for Jesus igjen.

Når er det tvilen kommer? Jo, når vi er slitne, når vi møter motgang, når vi blir syke, eller når vi er misfornøyd med vår livssituasjon.

Vi kan tenke: "Gud bryr seg ikke", "Er det egentlig en hensikt med livet mitt?", "Jeg vet ikke om jeg kommer til å klare dette!" osv.

Det finnes mennesker som føler lettelse når de forlater gudstroen (!) De har hatt et anstrengt forhold til Gud. Men den lettelsen de føler kommer fordi de blir fri fra jaget etter å gjøre ting i egen kraft for å behage Gud. 

Alt vi gjør i egen kraft er unyttig, derfor forstår jeg godt at det er en befrielse å slutte med det!

Det er også veldig vanskelig å tro hvis du ikke er født på ny. Kanskje du bare har levd et religiøst liv, du vokste opp i en kristen familie og i en menighet, men du har aldri bedt Jesus om å være din personlige frelser og venn?

Da kan en enkel bønn gjøre deg til en gjenfødt kristen og du får Den Hellige Ånd, som vitner sammen med din ånd om at du er blitt Guds barn! (Rom 8:16). Det er et mirakel som skjer på innsiden, dette er ikke noe vi klarer selv med våre gjerninger.

Men hvis du er en gjenfødt kristen, som føler at du holder på å miste troen på grunn av alt det vanskelige du går igjennom i livet. Ikke fordøm deg selv fordi du tviler.

En kristen kan tvile, falle og synde; men Jesus oppmuntret både Jairus og Peter til å beholde troen. Jesus sa til Peter «Jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Og når du en gang vender om, da styrk dine brødre!» Lukas 22:32.

Jesus går i forbønn for oss, for at vi av egen fri vilje skal forbli i troen uansett vanskelighetene vi møter. For hvis et menneske har valgt å forlate troen er det fordi han ikke vil reise seg igjen. Men reiser vi oss da kan vi også styrke andre mennesker med vårt vitnesbyrd.

Vi lærer og blir sterke av våre svakheter. Både tvil og negative tanker kan gi oss erfaringer som blir vårt personlige vitnesbyrd. Men vitnesbyrdet er kraftfullt bare når vi har omvendt oss etter fallet. «Og når du en gang vender om, da styrk dine brødreLukas 22:32.  

Jeg vil oppmuntre deg til å stole på at Jesus ber for deg! Han ser hvis en har gått seg vill. Han bryr seg om deg fordi Han er en God Hyrde!

Lukas 15:4 «Han leter etter den som er kommet bort, til han finner den!»

Esekiel 15:15-16 «Jeg vil gjete sauene mine og la dem hvile, sier Herren Gud. Jeg vil lete opp de bortkomne, føre tilbake de fordrevne, forbinde de skadde, styrke de syke, vokte de sterke og gjete dem på rett vis.»


Les også

Et budskap til deg som har kjærlighetssorg:

"Hvis du noen gang føler at ingen er glad i deg"