Undervisning
av Ingrid Greta Lauvås

Jeg vil være meg selv 100%

av Ingrid Greta Lauvås 28. mars 2015

Selvbildet er den «poengsummen» du gir deg selv! F.eks fra 1 til 10. Det er vår mentale forestilling om oss selv! Og den varierer fra person til person! Noen vil si de er en 5er eller 6er (midt på tre), andre føler seg som en 8er eller 9er (de har et høyt selvbilde), mens noen tenker de bare er en 2er... eller mindre!


Bibeltekst: Romerbrevet 12:3-4 «Tenk ikke for store tanker om deg selv, men tenk sindig! Hver og en skal holde seg til det mål av tro som Gud har gitt ham. Vi har én kropp, men mange lemmer, alle med ulike oppgaver» v.6 «... Vi har forskjellige nådegaver, alt etter den nåde Gud har gitt oss.»

Mange kvinner synes det er vanskelig å være seg selv. De forandrer seg og tilpasser seg etter hvem de er sammen med. Det føles som de skal opp til «eksamen» og tenker mye på andres meninger om dem. Føler seg bra kun hvis de får bekreftelse av andre: «Bravo! du har valgt en flott karriere!» -«Bra! du har gjort det vi andre forventet av deg!» -«Yes! du har de rette vennene!» -«Flinka! du har dekorert riktig, du har et trendy hjem!» -osv.

Vi trenger å lære hvordan være oss selv! Det finnes så mange selvhjelpsbøker, seminarer og programmer som skal lære kvinner (og menn) å takle sine psykiske plager som lav selvfølelse. Leger og psykologer gir gjerne antideppressiver og "lykkepiller" til mennesker som er plaget og trenger noe for å holde humøret oppe. Du blir IKKE lykkelig av disse pillene. Eller er alternativ medisin svaret?

Jeg er interessert i hva Bibelen lærer om dette!

Selvbildet varierer fra person til person, men også fra dag til dag! En dag kan vi føle oss ganske bra og si «jeg er en 9er!» Neste dag føler vi oss nedfor og synker til en 2er i selvbildeskalaen vår! Vi kan derfor ikke stole på våre egne tanker og følelser om oss selv!

Det beste for oss er SANNHETEN! Det er Gud som har skapt mennesket, det er Han som er eksperten tenker jeg.

Vi leste Romerbrevet 12:3. Det står først at vi ikke skal tenke for store tanker om oss selv! Gud har ikke behag i at vi tror at vi er viktigere eller bedre enn andre! Det er også feil å ha for lave tanker om seg selv, å tenke at du ikke fortjener noe og ikke er viktig. Dette er to grøfter.

Hva skal vi gjøre? «Tenke sindig!» Det betyr behersket, hensynsfullt, harmonisk! «... og holde seg til det mål ... Gud har gitt hver og en».

Gud har tilmålt oss et mål av tro, og det står i vers 6 «Vi har forskjellige nådegaver, alt etter den nåde Gud har gitt oss.» Gud har gitt oss et mål av talent, egenskaper og ferdigheter! Han har lagt ned i meg talent og lyst til å skrive taler og snakke til en fin forsamling med damer som dere! Men jeg har ikke fått tilmålt interesse for å lage mat hele dagen som kokk på en restaurant, eller dekorere festlokaler, trekke tenner på pasienter eller hjelpe fødende kvinner! Men dette er jobber andre liker å gjøre, Gud har gitt dem disse interessene og det er deres kall i livet å utføre disse oppgavene!

Vi er alle forskjellige og vi må ha et harmonisk bilde av oss selv, trives med den vi er og tenke at vi har en hensikt og den hensikten finner vi nettopp ved å oppdage det talent vi bærer på i våre hjerter, i vårt vesen! Gudgitte gaver!

Ifølge Bibelen er vi ånd, sjel og legeme 1.Tess 5:23. Det er vår ånd og vår sjel som lever evig, mens kroppen opphører.

Sjelen er vår personlighet og følelsesliv. Det er vår sjel som er såret når vi har lavt selvbilde. Vi blir lett hårsår, skuffet, fornærmet, sure, sinte og irritable over småting. Disse negative reaksjonene styrer livet til det mennesket som ikke har et harmonisk selvbilde. Konsekvensene er at vi kommer i konflikt med oss selv og mennesker rundt oss.

Jeg elsker historien om Hanna i 1 Samuelsbok 1:1-18. Hun er mitt største forbilde når det gjelder et harmonisk selvbilde! Hun hadde en stor sorg i hjertet fordi hun ikke kunne få barn. Hun var gift med en mann som het Elkana, og han hadde en kone til som het Peninna. På den tiden var det akseptert å ha flere koner. Og Peninna fikk mange barn! Så Hanna slet med sorg og misunnelse, og i tillegg står det at Peninna ertet og mobbet henne. Så Hanna hadde mange grunner til å være nedfor, trist og gretten!

Men hun gikk til Herrens tempel og der bad hun til Gud. Hun ba om å få et barn! Det er lov å føle sorg og føle at ting er vondt og vanskelig. Men hva skal vi gjøre? Vi må gå til Gud, Hanna ba lenge i tempelet! Presten Eli la merke til henne og trodde at hun var drukken! Han sa til henne: «hvor lenge vil du te deg som drukken? Se til å bli ferdig med vinen din!»

Gjett om Hanna kunne blitt fornærma nå! «Fy søren! Også presten mobber meg! Noe så frekt av en prest å kalle meg en alkoholiker når jeg står her og ber!» Hun kunne løpt hjem og levd videre med sine problemer, skuffet og fornærmet over urettferdig behandling både hjemme, i samfunnet og i menigheten!

Vi må øve oss på å takle situasjoner som vi kan oppleve som sårende. Selvtilliten vår vokser når vi overvinner de negative tankene. Hanna var utrolig sterk! Hun svarte presten og fortalte «Nei, jeg er ikke full, jeg har ikke drukket! Jeg ber til Gud fordi jeg har en stor sorg og en drøm».

Hennes forklaring gjorde at presten fikk en oppklaring med en gang, og da kom han med en profeti og oppmuntrende ord til henne: «Gå bort i Fred, Gud skal gi deg det du har bedt om!»

Hvis Hun hadde løpt ut i sinne så hadde hun gått glipp av denne velsignelsen! Men Hanna hadde et harmonisk bilde av seg selv, lot seg ikke fornærme av prestens feiltagelse, men forklarte heller sin situasjon med ro og selvtillit.

Ofte blir vår sjel såret fordi vi er skuffet over ting ikke ble som vi forventet. Følelser styrer oss kvinner i veldig stor grad og ofte gjør skuffelsene at vi ikke klarer å være den glade og hyggelige personen som vi ønsker å være. Ubevisst tror vi at alle rundt oss er tankelesere og skal tilfredsstille våre urealistiske forventninger.

Vår partner, våre barn, sjefen, kollegaer, menigheten, ja alle vi omgås bør være oppmerksomme på oss hele tiden. De vet ikke at vi går rundt med slike forventninger tengang! Men hvis de feiler blir vi sure og stumme resten av dagen!

La ikke dine følelser ødelegge dine vennskap eller familiekontakt. Gjør noe med ditt selvbilde i dag, det er faktisk mulig!

Gjør som Hanna. Gå til Gud med alle ting. Be og fortell Ham dine ønsker og følelser. All din frustrasjon må du kaste på Ham og ikke på alle andre. Det er ikke alle som kan eller har kunnskap nok til å oppfylle våre behov til enhver tid! Vi skal ikke være i konflikt med alle rundt oss! Hanna var også flink til å være tydelig med både sin mann og presten Eli, hun forklarte dem så de forsto hva som tynget henne! Hun regnet ikke med at de var tankelesere!

Sjelen kan påvirkes positivt og negativt av kultur, tradisjoner, oppvekst, musikk, hva vi ser og hva vi lærer av alt rundt oss. Be Gud om å lege dine sår som du kanskje har fått og bærer på fra barndommen. Be Ham vise deg hva som har påvirket deg negativt, alt som trykker deg ned. Han kan også vise deg hva som er årsaken til at din stolthet har blåst seg opp og du ikke har lett for å tilgi dem som har syndet mot deg.

Jesus har makt til å fri deg ut fra det som måtte plage livet ditt. Først ta imot Ham og så be ham om å forandre deg i dag, slik at du kan ha den rette innstilling til livet og være deg selv 100%. Være den Gud har skapt deg til å være!

Amen.