Undervisning
av Ingrid Greta Lauvås

«Jeg jobber hardt,
men får ikke de resultatene jeg ønsker meg.»

av Ingrid Greta Lauvås

Vi setter oss små og store mål for oss selv og for familien vår! Og det finnes ingen bedre følelse enn når man får de resultatene man har jobbet hardt for! Men noen ganger tar det tid før man ser resultater av strevet, da kan vi bli frustrert og kanskje ønske å gi opp!

Hva sier Bibelen vi skal gjøre når resultatene drøyer eller ikke kommer?

Bibelen oppmuntrer oss til å jobbe hardt for å oppnå de beste resultater i det vi forestar oss. Det er faktisk Bibelsk, slik jeg ser det, å gjøre en god jobb og fullføre det vi har påbegynt! Jesus sier at vi må jobbe slik at vi når målet.

Lukas 14:28-30 «For hvem av dere som vil bygge et tårn, setter seg ikke først ned og regner etter hva det vil koste, om han har nok til å fullføre det med? Ellers kan det hende at han får bygd grunnmuren, men ikke er i stand til å fullføre. Da vil alle som ser det, begynne å spotte ham og si: Denne mannen begynte å bygge, men var ikke i stand til å fullføre!»

Det er tåpelig å begynne et prosjekt, sa snekkeren Jesus, uten å først sette seg ned å planlegge og finne ut om man har det som skal til for å fullføre jobben!

Jesus tilføyer også at den som bygger blir observert av andre. Her snakker han om at hans etterfølgere blir observert av verden.

Ofte kan vi høre ikke-kristne påpeke med mye større skuffelse og avsky når en troende kristen har begått et lovbrudd eller gjort noe umoralsk. Det forventes at en kristen skal klare å leve et annerledes liv fordi vår Mester var en hellig mann. Kristne er bare mennesker, men Bibelen sier at vi har kraft i oss fra Den Hellige Ånd til å leve et seirende liv!

Det betyr ikke et perfekt liv uten å gjøre feil, men at når vi faller har vi evne og karakter til å omvende oss, be Gud om tilgivelse, og be mennesker om tilgivelse hvis vi har gjort noe mot noen! Og vi reiser oss igjen med ydmykhet i hjertet for vi vet at Guds nåde er stor! Og det er Den Hellige Ånd som gjør jobben i oss og hjelper oss å fullføre løpet! Slik seirer vi over hver prøvelse vi møter i livet. 

Dessverre er det mange som faller og blir liggende i gjørma, de sliter med det samme år etter år og klynger seg ikke til Jesus når det stormer. "Da vil alle som ser det, begynne å spotte ham og si: Denne mannen begynte å bygge, men var ikke i stand til å fullføre." (Lukas 14:30)

Men hvorfor blir mange liggende? Fordi de tror at de selv må ta seg i sammen og løfte seg opp, men hvis vi skulle klare det selv da hadde vi ikke trengt Gud!

Det er mange ting i Bibelen vi ikke trenger å anstrenge oss for:

For å bli frelst trenger vi bare å be en enkel bønn til Jesus og si: «Jeg innrømmer at jeg er en synder, jeg tror at du, Jesus, kom for å dø for meg for å frelse meg. Tilgi meg mine synder, jeg tar imot deg i dag. Hjelp meg å leve livet videre med deg. Jeg gir deg mitt hjerte. Amen»

Jesus gjør da jobben med å rense bort all synd med sitt blod og du blir født på ny helt automatisk etter en slik enkel bønn om å få bli hans barn. Seieren har Jesus allerede vunnet da han døde på korset og sto opp igjen!

Jeg trenger heller ikke å jobbe hardt for at godhet og miskunnhet fra Gud skal følge meg, det gjør det automatisk når Herren er min hyrde! Salme 23:6 "...godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager"

Men for å oppnå mine drømmer og personlige mål for meg selv og familien min, må jeg være villig til å gjøre en innsats mens jeg lever. Brette opp armene, stå på og jobbe hardt. Selvfølgelig får vi gudommelig hjelp også til å fullføre personlige prosjekter. Josva 1:8 «... du skal lykkes på alle dine veier...» Men det er ikke meningen at vi skal sitte og vente. Vi har mulighet til å påvirke våre omgivelser, vår fremtid, og slik oppfylle vår hensikt i dette livet.

Eksempler på personlige mål: a) Ta sertifikatet, b) fullføre skole, c) karriere, d) planer om hvordan jeg vil utvikle meg personlig, e) åndelig utvikling, f) lære meg hobbyer som å male, strikke og lage mat, osv.

Eksempler på mål for familien: a) Få meg kjæreste, b) gifte meg, c) være trofast, d) bygge et lykkelig ekteskap, e) hvor mange barn jeg skal ha, f) oppdra ungene med kristne verdier, g) ønske at barna mine skal være trygge på seg selv, h) ha fred og ikke konflikter i slekta generelt, osv.

Eksempler på materielle mål: a) Skaffe meg hus, b) båt, c) kjæledyr, d) opplevelser i utlandet, osv.

Eksempler på økonomiske mål: a) Hvor mye jeg vil tjene, b) hva skal jeg spare, c) hvor mye gjeld skal jeg ha, d) hvordan betale tilbake gjeld, osv.

Alle disse eksemplene krever innsats fra vår side! Det er ikke tilfeldigheter som gjør at vi har gode ekteskap, vi må gi av oss selv! Det er ikke en tilfeldighet at våre barn vokser opp og er trygge på seg selv og har kristne verdier, vi må gi dem trygghet og lære dem bibelhistoriene og inspirere dem hver dag. Hvis jeg vil nå mine materielle mål krever det at jeg jobber og sparer. Hvis jeg vil ha en hobby må jeg gå inn for å lære meg den hobbyen, eller planlegge innkjøp av de tingene jeg trenger for å holde på med den hobbyen jeg vil.

Hvis vi mangler kunnskap og visdom til å gjennomføre våre planer er det bare å søke informasjon og lære hvordan!  Vi kan gå på kurs, lese og snakke med folk som har oppnådd de målene før oss! Det tar tid å oppnå de resultatene man ønsker seg, men det er ingen skam å måtte vente.

Jeg hørte en beskrivelse om at den menneskelige metoden å gjøre ting på er oppover. Mens Guds metode er utover! La meg prøve å forklare:

Når vi skal beskrive imponerende resultater sier vi: Hun har nådd høyt opp, nådd toppen, klatret høyt i karrierestigen, nådd nye høyder, osv.

Men se hva det står i Jesaja 54:2-3

"Utvid plassen for ditt telt, og la dem spenne ut teppene til din bolig, hold ikke igjen! Strekk dine snorer langt ut, og gjør dine teltplugger faste! For du skal bre deg ut både til høyre og til venstre..."

Guds metode er å spre seg utover. Hvorfor? Fordi det er ingen begrensninger i Ham og det er plass til alle! Jeg trenger ikke være redd for at jeg ikke skal få oppfylt mine drømmer eller gjennomføre mine planer i Guds Rike. Det er nok plass for meg til å spenne meg ut, strekke meg og bre meg ut til høyre og venstre. Og viktigst av alt, samtidig være på bølgelengde med mennesker rundt meg.

Gud sa til Adam og Eva «... blir mange, fyll jorden...» (1Mos 1:28)
Gud sa til Noa og sønnene «... bli mange og fyll jorden...» (1Mos 9:1)

Men etter Noa kan vi lese at menneskene ikke ville spre seg og fylle jorden slik Gud hadde bedt dem om!  De bestemte seg plutselig for å bygge oppover! Vi tror at Gud har baktanker med det han ber oss om. Vi tror at han vil begrense oss!

1Mos 11:4 «Så sa de: Kom, la oss bygge oss en by og et tårn som når opp til himmelen. La oss gjøre oss et navn, ellers blir vi spredt over hele jorden.»

Hvis du skal "klatre i stige" for å oppnå dine mål må det først være en stige du kan klatre opp i. Den stigen er praktiske fordeler vi har som f.eks økonomi eller kontakter.

"Hvis jeg hadde hatt penger kunne jeg studert hva jeg ville."
"Hvis jeg hadde hatt de rette kontaktene ville jeg kommet meg til topps."

Hvordan skal jeg komme meg opp uten stige?! Og hva gjør jeg hvis stillingen der oppe er opptatt?

Noen tenker : "Hvis jeg var leder i menigheten ville jeg gjort ting annerledes og menigheten ville vært fantastisk! Synd at lederstillingen er opptatt."

For at stillingen der oppe skal bli ledig er vi nødt til å ønske noen vekk, eller tvinge dem bort med å dytte og trykke dem ned, kutte hoder, være egoistisk, kritisere, psyke ut, osv.
"Jeg må få bort de som er der i dag for å få den plassen selv!"

Hvis du bærer på et kall og en tjeneste som du vil utføre i menigheten eller hvor som helst, så trenger du ikke å bekymre deg over hvem andre som er der! Gud har en unik tjeneste til deg, som helst skal komplementere og støtte de nådegaver og tjenester som allerede er i funksjon. Du skal være til velsignelse for andre og være lykkelig i din oppgave! Og selv om det kan være helt riktig at det er mange som ikke burde være i den stillingen de har, så er det ikke vi som skal gjøre noe med det. Men Gud!

Strid og fiendskap rundt oss kan nemlig være et tegn på at vi ikke har Guds velsignelse over planene våre. Les 1M 26:19-20. 

Isak fant vann og gravde en brønn, men det ble trette om brønnen med andre gjetere i det området. Isak kalte da den brønnen «strid» og skjønte at dette ikke var rett sted å være. Har du havnet i konflikter med andre på vei mot målene dine?

Så gravde Isak en annen brønn og den ble det også krangel om! og han kalte den «fiendskap». Har du fått deg fiender i løpet av livet på vei mot dine mål? Isak måtte bryte opp derfra også! (1M 26:21)

Han gravde enda en brønn et annet sted, den ble det ingen konflikter om! Det var fred og harmoni! Den brønnen kalte han «åpne steder» fordi Gud hadde gjort det romslig rundt ham og der skulle det være plass til alle, og alle skulle være fruktbare! (1M 26:22).

Søk alltid fred med alle rundt deg! Heb.12:14 "Streb etter fred med alle, og etter helliggjørelse..."

Er det bare konfrontasjoner mellom deg og dine familiemedlemmer? Strid mellom deg og mannen din? Mellom deg og barna dine? Er du årsak til krangel og fiendskap i menigheten?

Se til høyre og til venstre, Gud har gjort det romslig rundt deg. Ikke vær opptatt av å bygge deg et høyt tårn og klatre til topps på det! Det er plass for alle til å oppfylle sin hensikt!

Gud har gitt deg nådegaver og talenter, med dem skal du nå frem til dine mål. Og Herren selv ordner de praktiske tingene som du trenger for at alt skal ordne seg rundt deg! Men ikke vent på en "stige" eller på at stillingen skal bli ledig. «Søk først Guds rike, så får du alt annet i tillegg» (Matteus 6:33).

De som bygde Babels Tårn ville skape seg et navn, de ville ta all æren til seg selv. Historien ender med at Gud grep inn og forvirret språket deres og de ble spredt utover jorden uansett. Et stolt hjerte vil alltid være i fiendskap med Gud.

Når du ber over dine planer og prosjekter, vet du hva som garanterer at du får bønnesvar ? At du oppriktig vil at Guds navn skal få ære!

Når du ber kan du si "Herre, jeg har ikke ressursene nå, men hvis du åpner dørene for meg skal jeg vitne om din godhet mot meg! Jeg skal fortelle om dine mektige gjerninger og Ditt navn skal jeg løfte opp! Når verden ser Ditt verk i mitt liv skal de si «Sannelig er Han en Gud som gjør under!» (Salme 77:15)."

Moses var en frigjører! Gud hadde tenkt å bruke ham til å befri Israelsfolket ut av Egypt. Derfor lå egenskapene, personligheten, nådegaven og talentet i Moses allerede før han ble født! Men når han gjorde ting på sin egen måte ble det bare bråk!

Når han så urettferdighet våknet alle disse følelsene i ham, følelser som ligger i en frigjører. Han elsket rettferdighet og hatet urett! Men hans karakter var uslipt!

En dag så han en egypter plage en hebreer, da ble han så sint at han drepte egypteren. Oops!!-Det ble jo helt feil!! Han gravde den døde ned i sanden!

Neste dag så han igjen to som kranglet! Denne gangen var det to hebreere. Så blandet han seg inn igjen, han hadde en «frigjører» innvendig som våknet når han så urett og han ønsket å skape fred mellom partene.

Han sa til dem «hvorfor krangler dere med hverandre! Dere er jo brødre!»
Den ene snudde seg og sa til Moses: «snakker du om som i går drepte din bror, en egypter!» (2.M 2:11-14).

Da ble Moses redd og rømte til ørkenen! Der fikk Gud tid til å arbeide med ham og gjøre ham moden til oppgaven som Israels frigjører.

Gud har skapt alle unike og han vil vi skal oppfylle den hensikt vi ble skapt til! Men når ting ikke blir som du håpet på, hvis resultatene ikke kommer, finn ut om du bygger tårn eller utvider plassen til ditt telt! Kanskje du ikke er moden for oppgaven enda. Du har personligheten og talentet, men det blir bare bråk når du bruker den!

Kanskje du føler deg som Moses, plutselig på rømmen på et øde sted!

Ta en pause, la Gud få jobbe med din karakter slik som en pottemaker jobber med leire og former en krukke som blir nyttig når den er helt ferdig!

Utformingen av en keramikkgjenstand har flere faser, se for deg at din personlighet og ditt hjerte må gjennom disse fasene for å bli "klar til bruk":

Leiren må knas slik at den blir helt fri for luftbobler, så skal den formes til f.eks en krukke på en dreieskive. Det må ofte skjæres vekk overflødig leire, finpusses på overflatene og så må krukken tørke sakte. Da er det tid for brenning, leira må være fullstendig knusktørr, ellers kommer den garantert til å sprekke. Deretter kjøles den ned ved hjelp av vann. De store temperatursvingningene og diverse teknikker som pottemakeren bruker, bl.a åpne flammer og røyk, gir spesielle farger og mange spennende resultater! Det han lager blir unike produkt som er umulig å kopiere.

Fortsett å jobbe hardt mot målene du har satt deg. Men du trenger ikke å tråkke på andre for å komme dit du vil. Fiendskap, sabotasje og negativ konkurranse er røde flagg og du må endre kurs hvis du vil fullføre med verdighet. Når resultatene ikke kommer og du skjønner det ikke var meningen det skulle bli slik, be Gud om å legge nye drømmer og prosjekter i deg! Det er ingen begrensninger i ham, han er skaper av alt, han er super kreativ!

Legg alt du gjør, i Herrens hånd,  så skal dine planer lykkes. Ordsp 16:3.

Amen.